AKTUALNE NOVICE

SDPZ pri Pošti Slovenije ob podpisu dogovora s poslovodstvom ...


Obvestilo članom sindikata ZSSS-SDPZ v Pošti Slovenije ...


Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
V Uradnem listu RS, št. 6/2017 z dne 10.2.2017 je bil objavljen Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti. S sklepom se ugotovi razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 74/2016), sklenjene 27.10.2016, na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost iz skupine 53. Poštna in kurirska dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Besedilo objave je dostopno tudi na spletnih straneh ...


Delavska hranilnica - ugodne bančne storitve in krediti od 1. marca 2017 dalje ...


Kampanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v dejavnosti cestnega prometa ...


starejše noviceZAUPNIKOV INFORMATOR

Delodajalce ne sme od delavca zahtevati dopusta za čas preventivnega zdravstvenega pregleda ...

Naj bo delo na soncu varno ...

Vročina že pritiska ...

Nadomestilo plače za praznik ...

Potrebni so dodatni ukrepi proti diskriminaciji nosečnic ...

Preprečujmo izkoriščanje prekarcev ...

Širša določitev kraja opravljanja dela ...

Zamolčana tema ...

Dolžnost vračila preveč izplačane plače javnega uslužbenca ...

Za čim zboli največ delavcev ...

Kaj tvegamo zaradi neustrezne ocene tveganja ...

Diskriminacija zaradi starševstva ...

Pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti - posledice zamude roka za prijavo pri zavodu ...

Vloga sindikata pri odločanju o upravičenosti odpovedi delovnega razmerja invalidu ...

Prenos po 75 členu ZDR-1 - Katero kolektivno pogodbo uporabljati ...

Odpoved večjemu številu delavcev ...


Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 430 36 70, faks: +386 1 430 36 74
sdpz@sindikat-zsss.si, DŠ: 47600187