AKTUALNE NOVICE

Kampanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v dejavnosti cestnega prometa ...


Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti
V Uradnem listu RS, št. 74/2016 z dne 25.11.2016, je bila objavljena nova Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti. Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas štirih let in se je začela uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je od 26.11.2016 dalje. Besedilo objave je dostopno tudi na spletnih straneh ...


Delovni čas v službenem vozilu ...starejše noviceZAUPNIKOV INFORMATOR

Za čim zboli največ delavcev ...

Kaj tvegamo zaradi neustrezne ocene tveganja ...

Diskriminacija zaradi starševstva ...

Pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti - posledice zamude roka za prijavo pri zavodu ...

Vloga sindikata pri odločanju o upravičenosti odpovedi delovnega razmerja invalidu ...

Prenos po 75 členu ZDR-1 - Katero kolektivno pogodbo uporabljati ...

Odpoved večjemu številu delavcev ...


Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 430 36 70, faks: +386 1 430 36 74
sdpz@sindikat-zsss.si, DŠ: 47600187