AKTUALNE NOVICE

Uradni list RS - Znesek minimalne plače ...


RAZPIS za letovanje - leto 2018 ...


Čas je za delavske plače -izjava za javnost ZSSS ...


Uredba ES 2016-403 z dne 18 03 2016 - o dopolnitvi Uredbe 1071-2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo hudih kršitev pravil Unije ...


SDPZ pri Pošti Slovenije ob podpisu dogovora s poslovodstvom ...


Obvestilo članom sindikata ZSSS-SDPZ v Pošti Slovenije ...


Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
V Uradnem listu RS, št. 6/2017 z dne 10.2.2017 je bil objavljen Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti. S sklepom se ugotovi razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 74/2016), sklenjene 27.10.2016, na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost iz skupine 53. Poštna in kurirska dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Besedilo objave je dostopno tudi na spletnih straneh ...


Delavska hranilnica - ugodne bančne storitve in krediti od 1. marca 2017 dalje ...


Kampanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v dejavnosti cestnega prometa ...


starejše noviceZAUPNIKOV INFORMATOR

Obračunavanje in plačevanje sindikalne članarine ...


Zloraba instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ...


Povračilo stroškov zdravljenja v tujini ...


Minimalna plača marsikje prenizka ...


Kriteriji za izbiro presežnega delavca pri odpovedi manjšemu številu delavcev ...


Direktivo o pisni izjavi napisati na novo ...


Da ne bo razlaga sobve napačna ...


Ali delodajalce delavcu lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi ...


Jubilejna nagrada ...


Obstoj delovnega razmerja pri pogodbah z mednarodnim elementom ...

Ali obstaja dolžnost vračila v primeru pomote pri obračunu in izplačilu plače javnemu uslužbencu ...

Kdo drug, če ne sindikat ...

Pomembno varnostno vprašanje ...

Ugotovitev obstoja delovnega razmerja ...

Obsodba nezakonitega plačevanja stiskaštva ...

Obstoj utemeljenega poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru odrejanja nadur ...

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ...

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga agencijskemu delavcu ...

Delodajalce ne sme od delavca zahtevati dopusta za čas preventivnega zdravstvenega pregleda ...

Naj bo delo na soncu varno ...

Vročina že pritiska ...

Nadomestilo plače za praznik ...

Potrebni so dodatni ukrepi proti diskriminaciji nosečnic ...

Preprečujmo izkoriščanje prekarcev ...

Širša določitev kraja opravljanja dela ...

Zamolčana tema ...

Dolžnost vračila preveč izplačane plače javnega uslužbenca ...

Za čim zboli največ delavcev ...

Kaj tvegamo zaradi neustrezne ocene tveganja ...

Diskriminacija zaradi starševstva ...

Pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti - posledice zamude roka za prijavo pri zavodu ...

Vloga sindikata pri odločanju o upravičenosti odpovedi delovnega razmerja invalidu ...

Prenos po 75 členu ZDR-1 - Katero kolektivno pogodbo uporabljati ...

Odpoved večjemu številu delavcev ...


Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 430 36 70, faks: +386 1 430 36 74
sdpz@sindikat-zsss.si, DŠ: 47600187